Hva koster det å returnere sine briller?

  • Vi tar ut en returavgift på 60 kroner og denne summen trekkes av ved krediteringen av ditt gjenkjøp.

    Alle bytter er kostnadsfrie!

  • Fikk du svar på spørsmålet ditt?